Z dyplomem ABSL Academy zyskujesz większą szansę zatrudnienia w poniższych, współpracujących z programem, firmach.

Termin „Top Pracodawcy” jest subiektywny w zależności od osoby, ale to niektóre z firm, które zatrudniają i rozwijają się.

Ta lista najlepszych pracodawców została opracowana przez zespół ABSL Academy. Firmy zostały wybrane na podstawie trzech kryteriów:

  1. mają wysokiej jakości środowisko pracy,
  2. mają wysokiej jakości perspektywy biznesowe,
  3. mają wysoki wskaźnik zadowolenia z pracy wśród swoich pracowników.
Loading...